Trang chủ 6 - 1/3 Chiều rộng

Đi đến Giao diện → Widget trong bảng tin WordPress và thêm widget ở phần widget Trang chủ 6 - 1/3 Chiều rộng.
Twitter
YouTube
YouTube
LinkedIn
Share