Chính sách bảo mật dử liệu khách hàng

Chính sách bảo mật dử liệu khách hàng.

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website thienhoaxuanvn.com bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ, tên đăng nhập. Đây là các thông tin mà thiên hoa xuân cần khách hàng cung cấp khi đăng ký thành viên, liên hệ hoặc đặt hàng trên website. Để thiên hoa xuân xác nhận đơn hàng và giao hàng nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch tại website, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin đăng ký và hộp thư điện tử của mình.

  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Thiên hoa xuân có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên đăng ký, khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
  • Trên đây là bài viết mong muốn rằng khách hàng hiểu rỏ hơn về việc thu thập dử liệu với thiên hoa xuân nhầm một đích gì. mọi chi tiết liên hệ Thiên Hoa Xuân qua số đt: 0937123349.
  • Trang facebook https://www.facebook.com/Tinhdauthienhoaxuan